Odaberite trku:

- na kojoj ćete da briljirate,

- na kojoj ćete da oborite svoj rekord,

- na kojoj ćete da prikažete svoju novu opremu...

Odaberite trku / trke iz novog kalendara za 2014. godinu, upravo OVDE!

I naravno, barem jedna mora da bude u Somboru!